Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 8-16 hod.)
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Skvělé odkazy

Náš e-shop je ověřen zákazníky. Přečtěte si nedávné recenze na Heuréce.https://obchody.heureka.cz/rajorisku-cz/recenze/

Články, které povzbudí a potěší na duši najdete na Dobrém jitru.

Když chci pomoci bytostem v nouzi tak vím, že se můžu obrátit na organizaci ADRA.

Chci se více dozvědět o zdraví z kvalitních zdrojů podložených skutečnými daty. Proto navštěvuji Prameny zdraví.

Nerad čtu, ale rád se dívám na videa. Proto je pro mě ideální Hope TV.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. Kontaktní údaje:

 

Název: Andrea Nadrchalová

IČ: 88259986

DIČ: 7351084576

Zapsaná: u Městského úřadu Pelhřimov dne 8. 11. 2011

Telefon: +420 739 227 998, 565 391 666

Email: raj.orisku@seznam.cz; e-shopro@seznam.cz

Kontaktní adresa: Smetanova 466, 394 03 Horní Cerekev

Provozní doba:

 

2. Informace

 

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby (zde si vyhrazujeme právo informovat zákazníka o správné ceně zboží, pokud ji nebude akceptovat, vyhrazujeme si právo odstoupení od kupní smlouvy). Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby viz níže odstavec – doručení zboží.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

 

3. Doručení zboží

 

Prodávající odešle zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Pokud u zboží, u kterého je napsáno "skladem" je zjištěno, že je momentálně vyprodané, a jeho nové naskladnění  bude trvat déle než 5 pracovních dní, budeme zákazníka o této skutečnosti informovat a tuto záležitost budeme individuálně řešit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad odešleme zároveň se zásilkou.

Po odeslání zásilky se prodávající zavazuje, že odešle e-mailem potvrzení o předání zboží přepravní společnosti.

 

4. Zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy

 

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední  části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s kvalitou zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před odesláním zboží .

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží, ne, zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to převodem peněz na účet  uvedený kupujícím.   Nejpozději  ve  stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží  musí být vráceno  v původním neporušeném  obalu (nevztahuje se na porušení  vakua). Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě zjevné chyby ceny, včasného nezaplacení objednávky, při neodpovídání na e-maily, sms, nebo telefony a z jiných závažných důvodů (po konzultaci se zákazníkem).

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu úhrady objednaného zboží, z dobírkové částky na platbu na účet, pokud si zákazník, již dříve objednananou objendávku, bez udání důvodu, nepřevzal.

Včasné nezaplacení – posíláme dvoje upozornění, první na e-mail, druhé sms zprávou.

Pokud do 30-ti dnů od přijetí objednávky nebude objednávky uhrazena, vyhrazujeme si právo objednávku zrušit. Pokud z jakéhokoli důvodu nemůžete momentálně zboží zaplatit, ale máte o něj zájem, je možné se individuálně domluvit. Snažíme se vždy vyjít vstříc zákazníkovi.

 

5. Práva a povinnosti  vadného plnění

 

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do termínu minimální trvanlivosti zboží podle svého požadavku nárok na dodání nového zboží bez vad.

Není-li výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy:

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady;

• přiměřenou slevu z kupní ceny;

• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé nedodržení návodu k uskladnění.

 

6. Vyřízení reklamace

 

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

 

7. Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete v odkazech před dokončením objednávky.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

8. Ostatní

 

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.